Når to lande har indgået en DBO, skal landene tillade, at

  • renter
  • royalties og
  • andre betalinger,

som et foretagende i landet betaler til en person, der er hjemmehørende i det andet land, kan fratrækkes på samme betingelser som tilsvarende betalinger til personer, der er hjemmehørende i samme land som foretagendet. Landene skal også tillade, at gæld, som et foretagende har til en person i det andet land, fragår ved opgørelsen af foretagendets skattepligtige formue. Se modeloverenskomstens artikel 24, stk. 4.

Dette krav til landene gælder ikke, når modeloverenskomstens regler om indbyrdes forbundne foretagender eller personer skal bruges. Det vil sige

  • Modeloverenskomstens artikel 9, stk. 2, om indbyrdes forbundne foretagender (transfer pricing). Se afsnit C.F.8.2.2.9 (artikel 9) om forbundne foretagender.
  • Modeloverenskomstens artikel 11, stk. 6, om rentebetalinger mellem indbyrdes forbundne personer. Se afsnit C.F.8.2.2.11.1.1 om rente, der er påvirket af forbindelse mellem fordringshaver og skyldner.
  • Modeloverenskomstens artikel 12, stk. 4, om royaltybetalinger mellem indbyrdes forbundne personer. Se afsnit C.F.8.2.2.12.1 om royalties.

Bemærk

Modeloverenskomstens artikel 24, stk. 4, 2. punkt, handler om opgørelsen af et foretagendes skattepligtige formue. Danmark afskaffede formueskatten i 1996. Se afsnit C.F.8.2.2.2.2. Nyere danske DBO'er indeholder ikke nogen artikel om formue svarende til artikel 22 i modeloverenskomsten. Disse DBO'er mangler også 2. punkt i stk. 4 i artiklen om ikke-diskriminering.    

Se også