Indhold

Dette afsnit handler om den danske kompetente myndighed for udveksling af oplysninger.

Afsnittet indeholder:

  • Al kontakt til udlandet foregår gennem den kompetente myndighed
  • Hvad betyder "den kompetente myndighed"?
  • Danmarks kompetente myndighed.

Al kontakt til udlandet foregår gennem den kompetente myndighed

Al udveksling af oplysninger mellem skatteforvaltningen og skattemyndigheder i udlandet foregår gennem den kompetente myndighed.

Det betyder,

  • at skatteforvaltningens medarbejdere ikke selv må henvende sig til skattemyndigheder i udlandet, hvis de har brug for oplysninger derfra, og
  • at skatteforvaltningens medarbejdere ikke selv må besvare forespørgsler fra udenlandske skattemyndigheder, hvis de vedrører enkeltpersoners forhold. I tvivlstilfælde kontaktes den kompetente myndighed. 

Bemærk

Dette gælder også for udveksling af oplysninger med Færøerne og Grønland, som har deres egne kompetente myndigheder.

Hvad betyder "den kompetente myndighed"?

Udtrykket "den kompetente myndighed" er en fast brugt betegnelse for den funktion, der sender til og modtager oplysninger fra udenlandske skattemyndigheder. På engelsk hedder udtrykket "Competent Authority". Alle lande og skattemæssigt selvstændige områder, der deltager i udveksling af oplysninger, har mindst én kompetent myndighed. Det er defineret i DBO'erne, hvem den kompetente myndighed er. Se modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra f, og afsnit C.F.8.2.2.3.1.2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.1.2 om, hvilke enheder i skatteforvaltningen, der er kompetent myndighed.

Danmarks kompetente myndighed

I Danmark er den kompetente myndighed for udveksling af oplysninger og andre former for administrativ bistand efter modeloverenskomstens artikel 26

Skattestyrelsen, Særlig Kontrol, CEBIS 2 - Kompetent myndighed, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. 

Dog er den kompetente myndighed for automatisk udveksling af oplysninger henlagt til Skattestyrelsen, Person, Udland, Kompetent Myndighed Udland 13, Toldbodgade 3, 8900 Randers.

Bemærk

Udveksling af oplysninger i forbindelse med inddrivelse af skattekrav sker med hjemmel i DBO'ens bestemmelse om udveksling af oplysninger. Se modeloverenskomstens artikel 26. Gældsstyrelsen fungerer som kompetent myndighed i disse sager.

Se også

  • C.F.8.2.2.27 (artikel 27) om inddrivelsesbistand
  • G.A.3.6.3 om inddrivelse af udenlandske krav i Danmark.