Indhold

Dette afsnit handler om strukturen i OECD's modelaftale.

Afsnittet indeholder:

 • Modelaftalens historik
 • Kildesøgning: Hvor finder man modelaftalen?
 • Modelaftalens indhold
 • Modelaftalens struktur.

Modelaftalens historik

Modelaftalens titel er "Agreement on Exchange of Information on Tax Matters". Modelaftalen er udviklet af OECD i samarbejde med en række finansielle centre i 2002. Se afsnit C.F.8.2.1 om OECD.  

Modelaftalen er særligt indrettet på tilfælde, hvor et OECD-land og et finansielt center, som ikke har et fuldt udbygget indkomstskattesystem, ønsker at indgå en aftale om udveksling af oplysninger i skattesager.

Kildesøgning: Hvor finder man modelaftalen?

OECD udgiver modelaftalen på engelsk. Den engelske version kan downloades fra OECD's hjemmeside: Tax Information Exchange Agreements . Materialet består af:

 • Introduktion
 • Aftaleteksten i en bilateral og en multilateral version
 • Kommentarer til de enkelte artikler i modelaftalen.

Bemærk

Skatteministeriet har ikke udgivet nogen dansk oversættelse af modelaftalen. Hverken af selve teksten eller af kommentarerne.     

Bemærk

Danmark har siden 2007 indgået over 40 skatteinformationsudvekslingsaftaler (TIEA'er - Tax Information Exchange Agreements). De er alle indgået med baggrund i den bilaterale udgave af modelaftalens tekst. Disse aftaler kan findes på dansk under afsnit C.F.9.2

Modelaftalens indhold  

OECD's modelaftale dækker delvis det samme som modeloverenskomstens artikel 26. Se afsnit C.F.8.2.2.26.2.1. Af de typer af bistand, som er nævnt i afsnit C.F.8.2.2.26.2.2, er der dog kun to som er omfattet af modelaftalen  

 • udveksling af oplysninger efter anmodning og
 • tilstedeværelse af embedsmænd.

Modelaftalens struktur

OECD's modelaftale (den bilaterale udgave, som bruges af Danmark) består af 15 artikler:

 • Artikel 1: Aftalens formål og anvendelsesområde
 • Artikel 2: Jurisdiktion
 • Artikel 3: Skatter omfattet af aftalen
 • Artikel 4: Definitioner
 • Artikel 5: Udveksling af oplysninger efter anmodning
 • Artikel 6: Skatteundersøgelser i udlandet
 • Artikel 7: Mulighed for at afslå en anmodning
 • Artikel 8: Tavshedspligt
 • Artikel 9: Omkostninger
 • Artikel 10: Effektuerende lovgivning
 • Artikel 11: Sprog
 • Artikel 12: Andre internationale aftaler eller arrangementer
 • Artikel 13: Gensidig aftaleprocedure
 • Artikel 14: Ikrafttræden
 • Artikel 15: Opsigelse.  

Artiklernes indhold er gennemgået i afsnit C.F.8.2.2.26.2.2.