Efter modeloverenskomstens artikel 18 kan pensioner og andre lignende betalinger, der udgør vederlag for tidligere beskæftigelse, kun beskattes i det land, hvor modtageren af pensionen mv. er hjemmehørende.

Der er altså kun beskatningsret for bopælslandet. Kildelandet har ingen beskatningsret efter modeloverenskomsten.

Bemærk

De danske DBO'er følger med få undtagelser ikke OECD-modeloverenskomsten.

I stedet tildeler de i varierende omfang kildelandet en beskatningsret. Se afsnit C.F.8.2.2.18.2.2.