Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for mineralolieprodukter og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftssatser ved dagtemperaturer
  • Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
  • Beregning af afgiften
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Afgiftssatser ved dagtemperaturer

For 2023 gælder følgende satser:

Enhed

2023

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

320,4

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

229,3

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

308,0

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

285,9

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

285,9

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

284,4

7.

Fuelolie

øre/kg

259,8

8.

Fyringstjære

øre/kg

233,9

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

320,4

10.

Anden petroleum

øre/liter

229,3

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

530,1

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

449,9

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

442,2

434,0

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

193,9

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

356,5

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

294,1

17.

Karburatorvæske

øre/liter

501,8

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

229,3

19. Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

63,9

229,3

20. Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

63,9

100,9

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

136,9

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

79,7

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

125,8

Se MINAL § 1, stk. 1 ►og www.skm.dk/skattetal/satser/

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius

For 2023 gælder følgende satser:

Enhed

2023

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

318,5

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

227,9

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

306,2

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

284,1

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

284,1

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

282,8

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

318,5

10.

Anden petroleum

øre/liter

227,9

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

525,6

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

446,2

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

438,7

430,5

17.

Karburatorvæske

øre/liter

497,6

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

227,9

Se MINAL § 1, stk. 1 og og www.skm.dk/skattetal/satser/

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes i liter, kg eller GJ. Ved betaling af afgift efter energiindhold sker beregningen i GJ (Gigajoule).

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.

For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperaturer. Se MINAL § 1, stk. 3.

Hvis energiindholdet for bioolier mv. og metanol er kendt kan afgiftssatsen opgjort i kr./GJ anvendes. Ellers anvendes afgiftssatsen opgjort i kr./liter. Se MINAL § 1, stk. 1, nr. 19 og 20.

Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger af EU's regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Referencesatserne ved 15 grader Celsius kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser ved dagtemperaturer vises fra 2018:

Enhed

 2018

2019

2020

2021

►2022◄

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

305,4

309,0

312,0

314,7

►315,9◄

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

199,2

201,6

203,5

225,2

►226,1◄

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

293,6

297,0

299,9

302,5

►303,7◄

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

272,5

275,7

278,4

280,8 ►281,8◄

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

272,5

275,7

278,4

280,8

►281,8◄

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

271,1

274,2

276,9

279,3

►280,4◄

7.

Fuelolie

øre/kg

225,7

228,4

230,6

255,2

►256,1◄

8.

Fyringstjære

øre/kg

203,2

205,6

207,6

229,7 ►230,6◄

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

305,4

309,0

312,0

314,7

►315,9◄

10.

Anden petroleum

øre/liter

199,2

201,6

203,5

225,2

►226,1◄

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

505,3

511,3

516,2

520,7

►522,7◄

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

428,9

433,9

438,2

441,9

►443,6◄

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,0013 g pr. liter)

øre/liter

421,6

426,5

430,7

422,6

434,4

426,3

►436,0◄

►427,9◄

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

184,8

187,0

188,8

190,5

►191,2◄

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

339,8

343,8

347,2

350,2

►351,5◄

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

255,5

258,5

261,0

288,9

►290,0◄

17.

Karburatorvæske

øre/liter

478,3

484,0

488,6

492,9

►494,7◄

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

199,2

201,6

203,5

225,2

►226,1◄

19

Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

55,5

99,2

55,5

199,2

56,7

203,5

62,8

225,2

►63,0◄

►226,1◄

20 Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

55,5

87,6

56,2

88,7

56,7

89,5

62,8

99,1

►63,0◄

►99,5◄

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

130,5

132,1

133,4

134,5 

►135,0◄

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

76,0 76,9 77,7

78,3

►78,6◄

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

119,9 121,3 122,5

123,6

►124,1◄

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius vises fra 2017:

Enhed

2018

2019

2020

2021

►2022◄

1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

303,6

307,1

310,1

312,8

►314,0◄

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

198,0

200,3

202,3

223,9

►224,7◄

3. Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

291,8

295,3

298,1

300,7

►301,9◄

4. Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

270,9

274,0

276,7

279,1

►280,2◄

5. Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

270,9 272,7 276,7 279,1 ►280,2◄

6. Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

269,5 200,3 275,3

277,7

►278,8◄

9. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

303,6

307,1

310,1

312,8

►314,0◄

10. Anden petroleum

øre/liter

198,0

200,3

202,3

223,9

►224,7◄

11. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

501,0

506,9

511,9

516,3 ►518,3◄

12. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

425,3

430,3

434,5

438,3

►439,9◄

13. Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

418,2

423,1

427,2

419,2

430,9

422,8

►432,6◄

►424,4◄

17. Karburatorvæske

øre/liter

474,3

479,9

484,6

488,8

►490,6◄

18. Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

198

200,3

202,3

223,9

►224,7◄