Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for mineralolieprodukter og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftssatser ved dagtemperaturer
  • Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
  • Beregning af afgiften
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Afgiftssatser ved dagtemperaturer

For 2021 ►og 2022◄ gælder følgende satser:

Enhed

2021

2022

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

314,7

►315,9◄

2.

Anden gas- og dieselolie¹)

øre/liter

225,2

►226,1◄

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

302,5

►303,7◄

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

280,8 ►281,8◄

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

280,8

►281,8◄

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

279,3

►280,4◄

7.

Fuelolie¹)

øre/kg

255,2

►256,1◄

8.

Fyringstjære¹)

øre/kg

229,7 ►230,6◄

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

314,7

►315,9◄

10.

Anden petroleum¹)

øre/liter

225,2

►226,1◄

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

520,7

►522,7◄

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

441,9

►443,6◄

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

434,4

426,3

►436,0◄

►427,9◄

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

190,5

►191,2◄

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

350,2

►351,5◄

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas¹)

øre/kg

288,9

►290,0◄

17.

Karburatorvæske

øre/liter

492,9

►494,7◄

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur¹)

øre/liter

225,2

►226,1◄

19. Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker¹)

kr./GJ

øre/liter

62,8

225,2

►63,0◄

►226,1◄

20. Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker¹)

kr./GJ

øre/liter

62,8

99,1

►63,0◄

►99,5◄

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

134,5 

►135,0◄

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

78,3

►78,6◄

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

123,6

►124,1◄

Se MINAL § 1, stk. 1 og lovens bilag 2.

 1) Grundbeløbet hæves pr. 1. januar 2021. Se også LOV nr. 2225 af 29/12/2020 om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af »Klimaaftale for energi og industri mv. 2020« m.v.). 

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius

For 2021 ►og 2022◄ gælder følgende satser:

Enhed

2021

2022

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

312,8

►314,0◄

2.

Anden gas- og dieselolie¹)

øre/liter

223,9

►224,7◄

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

300,7

►301,9◄

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

279,1

►280,2◄

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

279,1

►280,2◄

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

277,7

►278,8◄

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

312,8

►314,0◄

10.

Anden petroleum¹)

øre/liter

223,9

►224,7◄

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

516,3

►518,3◄

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

438,3

►439,9◄

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

430,9

422,8

►432,6◄

►424,4◄

17.

Karburatorvæske

øre/liter

488,8

►490,6◄

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur¹)

øre/liter

223,9

►224,7◄

Se MINAL § 1, stk. 1 og bilag 2.

 1) Grundbeløbet hæves pr. 1. januar 2021. Se også LOV nr. 2225 af 29/12/2020 om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af »Klimaaftale for energi og industri mv. 2020« m.v.). 

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes i liter, kg eller GJ. Ved betaling af afgift efter energiindhold sker beregningen i GJ (Gigajoule).

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.

For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperaturer. Se MINAL § 1, stk. 3.

Hvis energiindholdet for bioolier mv. og metanol er kendt kan afgiftssatsen opgjort i kr./GJ anvendes. Ellers anvendes afgiftssatsen opgjort i kr./liter. Se MINAL § 1, stk. 1, nr. 19 og 20, som er indsat ved lov nr. 1174 af 5. november 2014.

Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger af EU's regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Referencesatserne ved 15 grader Celsius kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser ved dagtemperaturer vises fra 2016:

Enhed

 2016

2017

 2018

2019

2020

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

302,1

303,9

305,4

309,0

312,0

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

197,1

198,2

199,2

201,6

203,5

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

290,4

292,1

293,6

297,0

299,9

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

269,5

271,1

272,5

275,7

278,4

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

269,5

271,1

272,5

275,7

278,4

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

268,1

269,7

271,1

274,2

276,9

7.

Fuelolie

øre/kg

223,3

224,6

225,7

228,4

230,6

8.

Fyringstjære

øre/kg

201,0

202,2

203,2

205,6

207,6

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

302,1

303,9

305,4

309,0

312,0

10.

Anden petroleum

øre/liter

197,1

198,2

199,2

201,6

203,5

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

499,9

502,8

505,3

511,3

516,2

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

424,3

426,8

428,9

433,9

438,2

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,0013 g pr. liter)

øre/liter

417,0

419,5

421,6

426,5

430,7

422,6

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

182,9

183,9

184,8

187,0

188,8

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

336,2

338,2

339,8

343,8

347,2

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

252,7

254,2

255,5

258,5

261,0

17.

Karburatorvæske

øre/liter

473,2

476,0

478,3

484,0

488,6

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

197,1

198,2

199,2

201,6

203,5

19

Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

54,9

197,1

55,3

198,2

55,5

99,2

55,5

199,2

56,7

203,5

20 Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

54,9

86,7

55,3

87,2

55,5

87,6

56,2

88,7

56,7

89,5

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

129,1

129,9

130,5

132,1

133,4

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

75,2 75,6 76,0 76,9 77,7

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

    119,9 121,3 122,5

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius vises fra 2016:

Enhed

2016

2017

2018

2019

2020

1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

300,3

302,1

303,6

307,1

310,1

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

195,9

197,0

198,0

200,3

202,3

3. Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

288,7

290,4

291,8

295,3

298,1

4. Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

267,9

269,5

270,9

274,0

276,7

5. Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

267,9 269,5 270,9 272,7 276,7

6. Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

266,6 268,2 269,5 200,3 275,3

9. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

300,3

302,1

303,6

307,1

310,1

10. Anden petroleum

øre/liter

195,9

197,0

198,0

200,3

202,3

11. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

495,6

498,6

501,0

506,9

511,9

12. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

420,7

423,2

425,3

430,3

434,5

13. Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

413,7

416,1

418,2

423,1

427,2

419,2

17. Karburatorvæske

øre/liter

469,2

472,0

474,3

479,9

484,6

18. Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

195,9

197,0

198

200,3

202,3