Afsnittet indeholder definitioner af nogle særlige begreber, som anvendes i forbindelse med international inddrivelse.

Definition

Ved en "ansøgerstat" forstås den stat, som anmoder en anden stat om bistand til eksempelvis inddrivelse af en fordring.

Ved en "inddrivelsesstat" forstås den stat, som modtager anmodningen om bistand til eksempelvis inddrivelse af en fordring, og hvori inddrivelsen skal foregå.

I visse aftaler og overenskomster henvises til en "kompetent myndighed". Dette er en fast betegnelse for den myndighed inden for en stat, som har den praktiske kontakt til en anden stat i overensstemmelse med den pågældende aftale eller overenskomst. I forbindelse med anmodninger om bistand til inddrivelse er den kompetente myndighed i Danmark forankret i Gældsstyrelsen.