Indhold

Dette afsnit handler om de internationale aftaler, som Danmark har indgået med to eller flere andre stater.

Afsnittet indeholder:

  • Den nordiske bistandsaftale (G.A.3.6.2.2.3.1)
  • Den nordiske trækaftale (G.A.3.6.2.2.3.2)
  • OECD's og Europarådets bistandskonvention (G.A.3.6.2.2.3.3)
  • EU's inddrivelsesdirektiv (G.A.3.6.2.2.3.4)
  • Nordisk toldaftale (G.A.3.6.2.2.3.5).
  • EU´s konkurrencedirektiv (ECN+) (G.A.3.6.2.2.3.6)
  • EU´s håndhævelsesdirektiv (G.A.3.6.2.2.3.7)
  • Aftale mellem EU og Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet (G.A.3.6.2.2.3.8)
  • ►Protokol om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift og gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter og afgifter (G.A.3.6.2.2.3.9)◄