Indhold

Dette afsnit omhandler inddrivelse af danske fordringer i udlandet på baggrund af OECD's og Europarådets bistandskonvention.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Tiltrådte stater

► ◄

Regelgrundlag

Europarådets og OECD's konvention nr. 127 af 25. januar 1988 om administrativ bistand (Bistandskonventionen) i skattesager er gennemført i dansk ret. Se lov nr. 132 af 26. februar 1992 om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD (administrativ bistandsloven). Bistandskonventionen trådte i kraft i Danmark den 1. april 1995. Bistandskonventionen er ændret ved protokol nr. 208 af 27. maj 2010 til ændring af Konvention om gensidig administrativ bistand i skattesager (ændringsprotokollen). Ændringsprotokollen er gennemført i dansk ret. Se bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2011 af Protokol om ændring af Konventionen om administrativ bistand i skattesager.

Tiltrådte stater

Se OECD’s hjemmeside www.oecd.org for en oversigt over hvilke lande, der har tiltrådt Bistandskonventionen.

► ◄

Se også

Se mere om OECD's og Europarådets bistandskonvention i C.F.8.1.2.3.

► ◄