Indhold

Dette afsnit indeholder satserne for afgiftslempelse og tidligere satser for afgiftslempelse.

Afsnittet indeholder:

  • Satser for afgiftslempelse
  • Tidligere satser for afgiftslempelse.

Satser for afgiftslempelse

Elafgiftsloven

Indtil 2021 reguleredes afgiftssatserne efter elafgiftsloven årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016. Ved lov 2225 af 29. december 2020 er afgiftssatserne efter elafgiftsloven for el-patronordningen afstemt i forhold til lempelserne i elvarmeafgiften i samme lov. Afgiftssatserne efter elafgiftsloven for el-patronordningen indekseres ikke fra 2021.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter) i elafgiftsloven fra og med 2021:

2021 -

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

2,2

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

0,8

Gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (loft for tilbagebetaling til varmeproducenter) i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven for 2022 ►og 2023◄:

2022

►2023◄

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

52,5 ►53,2◄

CO2-afgiftsloven

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter) for 2022 ►og 2023◄ i CO2-afgiftsloven:

2022

►2023◄

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjern-
varme ab værk

14,2

►14,4◄

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter 

øre/kWh fjern-
varme ab værk

5,1

►5,1◄

Tidligere satser for afgiftslempelse

Satserne i energiafgiftslovene (el-, gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene) og CO2-afgiftsloven fra 2017 til 2021 fremgår af nedenstående to skemaer.

Energiafgiftslovene

2017

2018

2019

2020

2021

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter (elafgiftsloven)

kr./GJ fjernvarme ab værk

øre/kWh fjernvarme ab værk

59,7

21,5

60,0

21,6

60,7

21,9

61,3

22,1

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter (gas-kul- og mineralolieafgiftslovene)

46,0

46,3

46,8

47,3

52,3

CO2-afgiftsloven

2017

2018 

2019

2020

2021

Grænse for tilbagebetaling
til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

13,7

13,8

13,9

14,1

14,2

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

4,9

4,9

4,9

5,0

5,0