Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for elektricitet brugt til opvarmning af boligenheder (elvarmeafgift) og afgiftssatserne for andet forbrug af elektricitet.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af boligenheder (elvarmeafgift)
  • Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet
  • Løbende leverancer af elektricitet (satsændringer)
  • Tidligere afgiftssatser. 

Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af boligenheder (elvarmeafgift)

Fra og med 2021 gælder nedenstående sats for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i boligenheder, som opvarmes ved elektricitet. Se ELAL § 6, stk. 1, som ændret ved lov 2225 af 29. december 2020. Af de første 4.000 kWh årligt skal der betales afgift efter satsen for andet forbrug af elektricitet. Derefter gælder den lave sats.

    2021
Energiafgift øre/kWh 0,8

Bemærk

Ved lov 2225 af 29. december 2020 nedsættes elvarmeafgiften for husholdninger mv. til 0,8 øre/kWh fra den 1. januar 2021. Elvarmeafgiften for husholdningerne svarer til EU's minimumsafgift for ikke-erhvervsmæssigt forbrug af elektricitet. Denne sats er ikke indekseret.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.6.2, om regler for elektricitet, der anvendes til opvarmning af boligenheder.

Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet

For 2021 ►og 2022◄ gælder nedenstående sats for andet forbrug af elektricitet end forbrug til opvarmning af boligenheder. Det vil sige, at der skal betales afgift efter nedenstående sats af forbrug af elektricitet i fx virksomheder og af alt privat forbrug i boliger, der ikke er elopvarmede.

Se ELAL § 6, stk. 1, som er indsat ved lov nr. 1724 af 27. december 2018. Satsen for andet brug af elektricitet med undtagelse af 4,6 øre pr. kWh indekseres årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, se ELAL § 6, stk. 2.

    2021 ►2022◄
Energiafgift øre/kWh 90,0 ►90,3◄

Løbende leverancer af elektricitet (satsændringer)

For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden begynder før og sluttes efter en satsændring, anvendes de ændrede satser for så stor en del af leverancen, som perioden fra datoen for satsændringen til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til hele afregningsperioden.

Med Skatteforvaltningens tilladelse kan der ske afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancen, som der skal betales afgift af.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften på elektricitet og elvarmeafgiften har indtil 1. januar 2014  bestået af flere afgiftselementer: energiafgift, energieffektiviseringsbidrag, eldistributionsbidrag, tillægsafgift og energispareafgift efter CO2-afgiftsloven.Ved lov 903 af 4. juli 2013 er energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet afskaffet, og afgiften på elektricitet efter elafgiftsloven er hævet tilsvarende. Afgiften på elektricitet er samlet i én afgiftssats efter elafgiftsloven bortset fra den særlige elvarmesats for visse elopvarmede boliger. I nedenstående fremgår afgiftssatserne efter elafgiftsloven i perioden 2016 til 2020.

Afgiftssatser for elvarmeafgift

Afgiftselementer

2016

2017

2018

2019

2020

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

38,3

40,5

25,7

25,9

21,0

Afgiftssatser for andet forbrug af elektricitet

Afgiftselementer

2016

2017

2018

2019

2020

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

88,5

91,0

91,4

88,4

89,2