åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan indkomster og fradrag skal opdeles, når personer opgør deres skattepligtige indkomst.

Sidst i afsnittet beskrives visse typer af indtægter, som er særligt undtaget fra skattepligt, og som derfor er skattefri og ikke medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om indkomstformerne (C.A.2.1)
  • Skattepligtig indkomst - personlig indkomst og kapitalindkomst (C.A.2.2)
  • Aktieindkomst (C.A.2.3)
  • CFC-indkomst (C.A.2.4)
  • Skattefri indtægter (C.A.2.5).