Indhold

Dette afsnit handler om underskudsfremførsel, herunder om begrænsninger i underskudsfremførslen, samt om overførsel af underskud til ægtefællen.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • Om underskud i forbindelse med ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed), se afsnit C.C.1.1.1 og C.C.1.1.2.
  • Afsnit C.A.8.2 om ægtefællers skatteberegning
  • Afsnit C.C.3.1.7.5 om underskud af anpartsvirksomhed
  • Afsnit C.B.1.8.4.2 om underskud af finansielle kontrakter
  • Afsnit C.H.2.1.10.2 om underskud ved afståelse af ejendom
  • Afsnit C.B.2.2.1.3 og 2.2.1.4 om underskud af aktier