åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om den skattepligtige indkomst, som består af personlig indkomst og kapitalindkomst.

Afsnittet indeholder

  • Personlig indkomst (C.A.2.2.1)
  • Kapitalindkomst (C.A.2.2.2)
  • Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag) (C.A.2.2.3)