LL § 7 A er ophævet med ikrafttræden den 1. januar 2012, jf. lov nr. 1382 af 28. december 2011. Bestemmelsen indeholdt regler om lempelig beskatning af visse medarbejderaktieordninger. Bestemmelsen får dog betydning mange år fremover for medarbejderaktieordninger, der var oprettet inden ophævelsen af LL § 7 A. Efter lovens overgangsbestemmelser gælder LL § 7 A fortsat for allerede eksisterende medarbejderaktieordninger. Se afsnit C.A.5.17 om aktieløn.