Beløb, som udbetales i medfør af §§ 2 og 2 a i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Det samme gælder beløb, der udbetales i medfør af § 59, stk. 1,nr. 1, 4, 6 og 7 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Se LBK nr. 356 af 2. april 2020 samt LBK nr. 24 af 4. januar 2019

Se også Lov nr. 1163 af 8. juni 2021. , om tilføjelsen af nr. 4. Denne ændring træder i kraft den 1. juli 2021.

Se afsnit C.D.8.1.