Ved lov nr. 341 af 27. april 2011 er indsat en bestemmelse om, at værdien af en garanti stillet efter lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse og regler fastsat i medfør heraf, ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst (Fornyelsesfonden).

Den tidligere bestemmelse i LL § 7 C er ophævet ved lov nr. 515 af 7. juni 2006 § 13, nr. 5, med virkning fra den 1. januar 2007. Om bestemmelsen se Ligningsvejledningen, Almindelig del, 2006-4.