Efter LL § 7 behandles lån, der ydes efter § 2, stk. 7, i lov om VækstFonden, og som kun er tilbagebetalingspligtige i tilfælde af kommerciel udnyttelse af projektet, som lån.

Beløb, der opfylder disse betingelser, skal derfor ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Se afsnit C.C.2.1.7.6.