Tilskud efter § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer skal ikke medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst. Se LL § 7. Det samme gælder andre offentlige tilskud til samme formål.

Se også

Se også afsnit C.H.3.3.1 og C.C.1