LL § 7 H er ophævet med ikrafttræden den 1. januar 2012, jf. lov nr. 1382 af 28. december 2011. Bestemmelsen indeholdt regler om lempelig beskatning af visse medarbejderaktieordninger.

Selvom LL § 7 H er ophævet, vil bestemmelsen have betydning mange år fremover for medarbejderaktieordninger, der var oprettet inden ophævelsen af  LL § 7 H. Efter lovens overgangsbestemmelser gælder LL § 7 H nemlig fortsat for medarbejderaktieordninger, der allerede var etableret inden ophævelsen af bestemmelsen. Se afsnit C.A.5.17 om aktieløn.