Ifølge LL § 7 I, er beløb, der udbetales af staten som inflationsgaranti i forbindelse med Danmarks Skibskreditfonds udstedelse af indeksregulerede obligationer til finansiering af ny- og ombygning af skibe skattefri for låntager.

Lov om garantifonden for skibsbygninger mv. er imidlertid ophævet med virkning fra 1. maj 2008. Se bekendtgørelse nr. 185 af 7. marts 2008 og lov nr. 1073 af 20. december 1995.