Afdragsbidrag, der efter § 13 i lov om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsejendomme og §§ 2b-2d i lov om indeksregulerede realkreditlån af staten, ydes til jordbrugslån, er skattefri for låntager efter LL § 7 J.

Afdragsbidrag ydet efter § 6, stk. 1, jf. stk. 3, i lov nr. 850 af 20. dec. 1989 om Dansk Landbrugs Realkreditfond, er også skattefri for låntager.

Se også

Se også afsnit C.C.4.4.4 om refinansieringsordning for landbruget.