Der er der under visse betingelser skattefrihed for forskellige typer af legater mv. til studierejser, forskning mv.  Se LL § 7 K.

Se afsnit C.A.6.5 hvor bestemmelsen og praksis gennemgås.

Desuden er legater efter LL § 7 K, stk. 5, indkomstskattefri, når de ydes til en stipendiat under midlertidigt ophold her i landet, såfremt stipendiaten både var statsborger og hjemmehørende i et udviklingsland, da denne begyndte sit ophold her i landet. Skatterådet fastsætter, hvilke lande der efter denne bestemmelse skal anses for udviklingslande. Se afsnit C.F.7.4.