Værdien af kvoter og betalingsrettigheder, som er omfattet af AL §§ 40 A-40 C, og som er tildelt vederlagsfrit, medregnes ikke ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.

Se også

Se også

  • afsnit C.C.2.4.5.3 og afsnit C.C.5.4 om afskrivning på kvoter og betalingsrettigheder efter EU-landbrugsstøtteordninger
  • afsnit C.C.4.4.8 om mælkekvoter, mælkeafregninger og betalingsrettigheder mv.