Vederlag eller godtgørelser, som udbetales af personer i husstanden til personer over 60 år for at passe syge børn medregnes ikke til indkomsten, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Se afsnit C.A.3.4.2.