Bestemmelsen handler om rejse- og befordringsgodtgørelser, som er skatte- og bidragspligtige, men hvor arbejdsgiveren har undladt at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis arbejdsgiveren får tilladelse efter KSL § 69 A til at betale et beløb til dækning af skatten og arbejdsmarkedsbidraget af disse godtgørelser, bortfalder skattepligten for modtageren. Se afsnit C.A.7.2.9 om denne ordning samt i vejledningen: Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag, afsnit C.A.4.3.3.3.2.1