Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er som hovedregel skattepligtige for modtageren. Se SL § 4.

Den tidligere gældende skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser og sundhedsbehandlinger blev ophævet ved lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Der gælder dog en række undtagelser til hovedreglen om skattepligt. Se afsnit C.A.5.15 om gennemgang af reglerne for arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.