Ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelse og kurser skal under visse betingelser ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Se afsnit C.A.5.4 om reglerne for beskatning af arbejdsgiverbetalte udgifter til dækning af undervisning.