Skattemæssige afskrivninger efter afskrivningsloven og statsskatteloven samt tab og fradrag efter afskrivningsloven kan for selvstændige erhvervsdrivende fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 10, og afsnit C.C.2.4.1 om skattemæssige afskrivninger.