Indhold

Dette afsnit handler om, at alle arbejdsydelser på fast ejendom er momspligtige efter hovedreglen i ML § 4, stk. 1. Byggevirksomheder skal betale moms af byggeri for fremmed regning, jf. ML § 4 og betale moms ved byggeri for egen regning, jf. ML §§ 6 og 7.

Afsnittet indeholder: