Indhold

Dette afsnit beskriver, at byggeri for fremmed regning er en almindelig leverance mod vederlag. Ved byggeleverancer, som leveres til en anden, skal der altså efter momslovens almindelige regler betales moms af de materialer og de arbejdsydelser, der medgår ved byggearbejdet mv.

Afsnittet indeholder: