Om de nærmere betingelser for frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, se afsnit D.A.14.5.