De udtagne varer og ydelser skal medregnes i momsgrundlaget i den momsperiode, hvor udtagningen finder sted. Der skal altså løbende betales moms af værdien af udtagne arbejdsydelser og materialer.

Der henvises til afsnit D.A.21.3.4.5 om tidspunktet for beregning af moms ved byggeri for egen regning.