Indhold

Dette afsnit beskriver adgangen til at fradrage momsen på virksomhedens indkøb af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer. Se ML §§ 37-42.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Virksomheden leverer tilsvarende varer og ydelser til andre
  • Udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri
  • Både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål.

Se også

  • afsnit D.A.11 om de almindelige regler for fradragsret
  • afsnit D.A.11.4 om de almindelige regler for delvis fradragsret.

Regel

I tilfælde, hvor varer og ydelser indkøbes direkte til brug ved byggeri mv. til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer, og hvor virksomheden ikke selv leverer tilsvarende varer og ydelser til andre, vil der ikke være fradragsret for moms. Se ML § 37, stk. 1.

Til gengæld beregnes der ikke udtagningsmoms.

Virksomheden leverer tilsvarende varer og ydelser til andre

Ved virksomhedens indkøb af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer, skal der i tilfælde, hvor virksomheden leverer tilsvarende varer og ydelser til andre, beregnes udtagningsmoms efter ML § 5, stk. 6, ved udtagningen.

Til gengæld vil der ved indkøbet være fuld fradragsret for købsmomsen af materialer og underentrepriser.

Udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri

Ved udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. har virksomheden ikke fradragsret for den moms, som beregnes efter ML § 5, stk. 6.

Både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål

I forbindelse med byggeri mv. af bygninger, anlæg mv., som anvendes både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål, skal der ikke beregnes udtagningsmoms af den del af momsgrundlaget ved byggeriet, som vedrører de fradragsberettigede formål.

Den del, som vedrører fradragsberettigede formål, beregnes efter praksis ved hjælp af reglerne i ML §§ 38, 39 og 40, stk. 1, om opgørelse af delvis fradragsret for moms.

Efter praksis kan virksomheden ved opgørelsen af momstilsvaret i stedet vælge at beregne udtagningsmoms af hele byggeriet mv. og derefter tage delvis fradrag for den beregnede udtagningsmoms.