Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for konsum-is og konsum-is-miks.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • Dokumentationskrav
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

For varer der fra og med den 1. januar ►2013◄ udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Vare

Afgiftssats pr. liter

Sukkerholdige produkter

Afgiftssats pr. liter

Sukkerfrie produkter

Konsum-is, omfattet af ISAL § 1, stk. 1

►6,61◄ kr.

►5,29◄ kr.

Konsum-is-miks, omfattet af ISAL § 1, stk. 2 - afgiften beregnes ud fra, hvor mange liter is der kan fremstilles af konsum-is-miksen.

►6,61◄ kr.

►5,29◄ kr.

►De aktuelt gældende satser følger af overgangsbestemmelserne i lov nr. 924 af 18. september 2012.◄

Produkter anses som sukkerholdige, hvis det tilsatte indhold af eksempelvis følgende stoffer er højere end 0,5 g pr. 100 ml:

  • Glukose (druesukker, dextrose)
  • Fruktose (frugtsukker)
  • Sucrose (sakkarose), "almindeligt sukker"
  • Maltose
  • Laktose.

Listen er ikke udtømmende.

Produkter anses som sukkerfrie, hvis de indeholder højst 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. Med sukker menes alle typer af mono- og disaccharider. Hvis der anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, er varen omfattet af satsen for sukkerfrie produkter.

Som sukkerfri anses også produkter, der har et naturligt indhold af sukker, og som ikke indeholder tilsatte mono- og disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber.

Varer, som er overgået til forbrug og som der derfor allerede er betalt afgift af inden den 1. januar 2012, kan sælges efter den 1. januar 2012 uden opkrævning af yderligere afgift.

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes ved at gange varens rumindhold i liter med afgiftssatsen.

For konsum-is-miks skal den afgiftspligtige mængde opgøres som den mængde konsum-is (softice), der kan fremstilles af miksen.

Eksempler

Konsum-is (sukkerholdigt):

2.500 liter sukkerholdig konsum-is. Der skal betales en afgiftssats på 6,61 kr. (2012) pr. liter. Dvs. 16,525 kr.

Konsum-is-miks (sukkerfrit):

500 kg sukkerfrit konsum-is-miks. Det forudsættes at der kan fremstilles 1,65 liter softice pr. kg. konsum-is-miks. Der skal betales en afgiftssats på 5,29 kr. pr. liter. 500X1,65X5,29= 4.364,25 kr.

Dokumentationskrav

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne for at anvende satserne for sukkerfrie produkter. Hvis virksomheden ikke kan fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se ISAL § 5b.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatserne udgjorde i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012:

Vare

Afgiftssats pr. liter

Sukkerholdige produkter

Afgiftssats pr. liter

Sukkerfrie produkter

Konsum-is, omfattet af ISAL § 1, stk. 1

6,38 kr.

5,10 kr.

Konsum-is-miks, omfattet af ISAL § 1, stk. 2 - afgiften beregnes ud fra, hvor mange liter is der kan fremstilles af konsum-is-miksen.

6,38 kr.

5,10 kr.

Afgiftssatserne udgjorde i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011:

Vare

Afgiftssats pr. liter

Sukkerholdige produkter

Afgiftssats pr. liter

Sukkerfrie produkter

Konsum-is, omfattet af ISAL § 1, stk. 1

4,25 kr.

3,40 kr.

Konsum-is-miks, omfattet af ISAL § 1, stk. 2

4,25 kr.

3,40 kr.

For perioden den 1. januar 1998 til den 31. december 2009 var afgiftssatsen 3,40 kr. pr. liter konsum-is uanset sukkerindhold