Indhold

Dette afsnit beskriver det vareområde, som er omfattet af reglerne om afgift af kaffe og ekstrakter heraf. Det vil sige det afgiftspligtige område.

Afsnittet indeholder:

  • Kaffe, kaffeekstrakter mv.
  • Toldposition for kaffeprodukter.

Kaffe, kaffeekstrakter mv.

Følgende typer af kaffe og kaffeekstrakter er omfattet af afgiften:

  • Råkaffe, toldposition 0901 11-12
  • Brændt kaffe, toldposition 0901 21-22
  • Kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe, toldposition 2101 11
  • Varer som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, toldposition 0901 90 og 2101 12.

Bemærk

Fra og med 1. april 2019 blev afgiften i FORBRAL daværende § 11 a ophævet på kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe. Se § 8 i lov nr. 1728 af 27. december 2018.

Toldposition for kaffeprodukter

Det er varernes toldposition, som er afgørende for afgiftspligten.