CFC står for Controlled Foreign Company. CFC-indkomst udgør indkomster fra udenlandske selskaber og foreninger, som den skattepligtige har kontrol over, som omhandlet i LL §§ 16 H og 16 I.

CFC-indkomst beskattes særskilt og indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Se PSL § 4 b.

Se også

Se også Den juridiske vejledning, afsnit C.D.4 om CFC-beskatning af selskaber, fonde, personer, dødsboer samt kapitalfondspartnere.