Dato for udgivelse
27 Jun 2012 14:05
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-152918
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse

Tarifmæssig
told

13.06.2012
4403 20 11 00      Udgår og erstattes af:
4403 20 11 ---Rundtræ til opskæring:
10 ----Eksporteret fra Den Russiske Føderation i henhold til Kommissionens forordning Nr. 498/2012      0
90 ----Andre varer 0

  

 

4403 20 19 00 Udgår og erstattes af:
4403 20 19 ---Andre varer:
10 ----Eksporteret fra Den Russiske Føderation i henhold til Kommissionens forordning Nr. 498/2012 0
90 ----Andrer varer 0

 

 

4403 20 31 00 Udgår og erstattes af:
4403 20 31 ---Rundtræ til opskæring:
10 ----Eksporteret fra Den Russiske Føderation i henhold til Kommissionens forordning Nr. 498/2012 0
90 ----Andre varer 0

  

 

4403 20 39 00 Udgår og erstattes af:
4403 20 39 ---Andre varer:
10 ----Eksporteret fra Den Russiske Føderation i henhold til Kommissionens forordning Nr. 498/2012 0
90 ----Andre varer 0

  

 

27.06.2012
9613 10 00 20 ---Afsendt fra Vietnam 2,7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2012) som forventes udsendt ultimo august 2012.