OPKL § 11 gælder kun ved krav om sikkerhed. Bestemmelsen omfatter dog også krav om forkortet afregning. Se ML § 62, stk.1.

Skatteforvaltningen kan  pålægge forkortet afregning for virksomheder, både hvor udgangspunktet er, at de skal angive og betale moms kvartalsvist og månedsvist. Det har dog størst virkning for de kvartalsafregnende, hvor den normale angivelses- og betalingsfrist efter momsloven er 1 måned og 10 dage efter afgiftsperiodens (kvartalets) udløb. Efter ML § 62 kan virksomheden kreditbegrænses, så angivelse og betaling skal ske efter OPKL § 2, stk. 2. Efter den forkortede afregning skal virksomheden angive og betale 15 dage efter afgiftsperiodens udløb. For de månedsafregnende virksomheder betyder det, at moms skal angives og betales den 15. i måneden efter afregningsperiodens (månedens) udløb, mod den sædvanlige angivelses- og betalingsfrist den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. 

For at foretage forkortet afregning for moms skal både de objektive og den subjektive betingelse i OPKL § 11, stk. 1 være opfyldt. Se A.D.9.2.2.