Punktafgifter skal opdeles i de EU-harmoniserede punktafgifter og de ikke-EU-harmoniserede punktafgifter, der er reguleret i henholdsvis de EU-harmoniserede afgiftslove og de ikke-harmoniserede afgiftslove.

EU-harmoniserede afgiftslove

De EU-harmoniserede afgiftslove omfatter mineralolie, spiritus, tobak, vin og øl.

Der kan ikke pålægges forkortet afregning, men registreringen kan fratages. Se afsnit A.D.9.4.6 Inddragelse af registrering efter punktafgiftslovene.

Ikke-EU-harmoniserede afgiftslove

Dette omfatter de afgiftslove, der er oplistet i bilag 1, liste A til opkrævningsloven, dog med undtagelse af de afgiftslove, der er harmoniseret, se ovenfor.

Før opkrævningsloven trådte i kraft 1. januar 2001, var der i langt de fleste af disse afgiftslove hjemmel til at pålægge

  • virksomheder at indsende angivelser for en kortere periode end en måned
  • en kortere betalingsfrist.

Disse muligheder findes ikke efter opkrævningsloven. Der er ikke mulighed for at forkorte angivelses- og betalingsfrister.

Varemodtagere, som erhvervsmæssigt indfører varer fra et EU-land, men som ikke er registreret efter en punktafgiftslov, skal anmelde sig til registrering før varen sendes. Denne anmeldelse gælder i fem år. Afgiften af de varer, som den erhvervsdrivende varemodtager modtager, forfalder ved modtagelsen, men virksomheden kan opgøre beløbet for en måned af gangen og betale senest den 15. i den efterfølgende måned.

Hvis en erhvervsdrivende varemodtager gentagne gange angiver og betaler for sent, kan Skatteforvaltningen pålægge virksomheden at afregne afgiften kontant, hvilket betyder, at afgiften skal angives og betales ved varens modtagelse. Det er den samme regel, der gælder for registrerede varemodtagere i EU-harmoniserede afgiftslove.