Indhold

Afsnittet handler om reglen i OPKL § 11, stk. 1, om krav om sikkerhedsstillelse over for igangværende virksomheder.

Afsnittet indeholder: