Der er ikke hjemmel til at kræve sikkerhed efter toldloven for igangværende virksomheder.