Der er i de harmoniserede punktafgiftslove bestemmelser om sikkerhedsstillelse, når virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, køber afgiftspligtige varer fra andre EU-lande.

Skatteforvaltningen kan efter spiritusafgiftsloven pålægge en virksomhed at stille fuld sikkerhed for afgiftsgælden, hvis den ikke betaler skyldige told- og afgiftsbeløb rettidigt. Det gælder også, hvis der foreligger oplysninger, der gør det overvejende sandsynligt, at told- og afgifterne ikke vil blive betalt rettidigt. Se SPRITAL § 23, stk. 1, sidste pkt.

Bestemmelsen om sikkerhedsstillelse i spiritusafgiftsloven skal kun bruges, når OPKL § 11 ikke kan bruges.