Indhold

Afsnittet handler om inddragelse af registrering, hvis en igangværende virksomhed ikke stiller den krævede sikkerhed rettidigt, eller hvis en virksomhed efter påbud ikke udleverer eller indsender materiale efter kontrolbestemmelser i de love, der er nævnt i bilag 1, liste A og B, og momsloven.

Afsnittet indeholder: