Der er hverken i kildeskatteloven eller arbejdsmarkedsbidragsloven hjemmel til at inddrage en virksomheds registrering.

Hvis virksomheden ikke stiller den sikkerhed, som Skatteforvaltningen har krævet efter OPKL § 11, stk. 1, inddrager Skatteforvaltningen som udgangspunkt virksomhedens registrering efter OPKL § 11, stk. 9. Se afsnit A.D.9.4.1 om inddragelse af registrering efter opkrævningsloven.