Der er ikke hjemmel i toldloven til at inddrage en virksomheds registrering. Skatteforvaltningen kan derimod fratage virksomhedens ret til toldkredit. Se TDL § 38.