Indhold

Dette afsnit handler om godtgørelse af energiafgifter ved forbrug af varme og brændsler anvendt som procesenergi.

►Der gælder samme godtgørelse for rumvarme m.v. og proces i elafgiftsloven. Sondringen mellem proces og rumvarme er ophævet i elafgiftsloven. Der gælder overgangsregler for virksomheder, der er omfattet af elafgiftslovens bilag 1. Der henvises til afsnit E.A.4.6.1.2. ◄

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Dette afsnit handler kun om godtgørelse af afgifter ved forbrug af varme og brændsler anvendt som procesenergi, der ikke er omfattet af godtgørelsesreglerne i afsnit: