Indhold

Dette afsnit handler om godtgørelse af energiafgifter ved forbrug af varme, elektricitet og brændsler anvendt som procesenergi.

Afsnittet handler også om godtgørelse af afgift af elektricitet forbrugt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Dette afsnit handler kun om godtgørelse af afgifter ved forbrug af varme, elektricitet og brændsler anvendt som procesenergi, der ikke er omfattet af godtgørelsesreglerne i afsnit: