Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af godtgørelsesreglerne, når brændsler anvendes til mineralogiske processer mv.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet er ved lov nr. 903 af 4. juni 2013 afskaffet. Samtidigt blev elafgiften forhøjet med et beløb svarende til energispareafgiften. Der er ingen afgrænsning af mineralogiske processer m.v. eller særlige regler herom i elafgiftsloven.