Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for momsregistrerede virksomheder inden for jordbrug, gartneri og skovbrug mv.

Afsnittet indeholder:

Jordbrug, gartneri og skovbrug mv. anvendes som samlebetegnelse for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl.

Bemærk

Energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet er ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 afskaffet. Samtidigt blev elafgiften forhøjet med et beløb svarende til energispareafgiften. Der er ingen afgrænsning af jordbrug, gartneri og skovbrug m.v. eller særlige regler herom i elafgiftsloven. 

Se også

Se også afsnit E.A.4.8 om tilskud til dækning af energispareafgift mv.